Chiến lược phát triển

Trong kinh doanh, hoạt động sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật là một trong những hoạt động không thể thiếu và là nhu cầu tất yếu của các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân kinh doanh. Thực tế cho thấy, muốn thành công trên thương trường, trước hết các chủ thể kinh doanh cần phải luôn làm chủ trong mọi hoàn cảnh, phải có một kế hoạch kinh doanh khả thi và sử dụng linh hoạt hệ thống pháp luật, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng như hiện nay.

Hiện nay, để phù hợp với nhu cầu phát triển tất yếu của nền kinh tế thế giới, văn phòng Luật sư BLF đang có những hướng phát triển mới để đào tạo những Luật sư vừa có trình độ chuyên môn cao, vừa có đạo đức nghề nghiệp.

Trong những năm tiếp theo, theo hướng mở rộng văn phòng hợp tác với các tổ chức Luật sư quốc tế, Văn phòng chúng tôi tiếp tục mở các khoá đào tạo ngắn hạn và dài hạn cho nhân viên trong văn phòng đi học tập ở nước ngoài, phát huy tối đa sức phát triển của nguồn nhân lực trẻ tại Văn phòng.