Luật sư cộng sự

Mr. Nguyen Ngoc Khuong

Luật sư, Chủ tịch và Thành viên sáng lập

Ông Nguyễn Ngọc Khương là thành viên Đoàn Luật sư Hà Nội, Chủ tịch và Thành viên sáng lập văn phòng BLF.....

Ms. Tran Ninh Ha

Luật sư, Trưởng văn phòng

Bà Trần Ninh Hà là thành viên Đoàn Luật sư Hà Nội, trưởng văn phòng BLF.....

Ms. Kieu Diem Phuc

Luật sư

Bà Kiều Diễm Phúc là thành viên Đoàn Luật sư Hà Nội, tư vấn pháp lý trong lĩnh vực bất động sản, tài chính và ngoại thương.....

Mr. Pham Van Luong

Luật sư - Phụ trách Chi nhánh Văn Phòng TP Hải Phòng

Ông Phạm Văn Lưỡng là thành viên Đoàn Luật sư TP. Hải Phòng, phụ trách Chi nhánh Văn Phòng BLF tại Thành phố Hải Phòng....

Mr. Dam Tuan Anh

Luật sư - Phụ trách Chi nhánh Văn Phòng TP Hồ Chí Minh

Ông Đàm Tuấn Anh là thành viên Đoàn Luật sư Hà Nội, phụ trách Chi nhánh Văn Phòng BLF tại Thành phố Hồ Chí MInh....

Mr. Le Ngoc Thang

Luật sư

Ông Lê Ngọc Thắng là Luật sư tư vấn pháp lý trong lĩnh vực tranh tụng.....

Mr. Dang Hong Duong

Luật sư

Ông Đặng Hồng Dương là Luật sư tư vấn pháp lý trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, quỹ đầu tư, quản trị doanh nghiệp.....

Ms. Le Thi Lien

Luật sư

Bà Lê Thị Liên là Luật sư tư vấn pháp lý trong các lĩnh vực đầu tư, xây dựng.....

Ms. Le Thi Thu Trang

Luật sư

Bà Lê Thị Thu Trang là Luật sư tư vấn pháp lý về đầu tư, thương mại, doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ.....

Mr. Nguyen Van Toan

Luật sư

Ông Nguyễn Văn Toản là Luật sư giải quyết tranh chấp và tranh tụng.....

Mr. Nguyen Ngoc Luan

Luật sư

Ông Nguyễn Ngọc Luân là Luật sư tư vấn pháp lý liên quan đến doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ.....

Mr. Dale Jon Montpelier

Luật sư

Ông Dale Jon Montpelier là Luật sư đến từ Hoa Kỳ....